O nas

Biblioteka Publiczna w Obszy gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, pełni funkcję ośrodka informacji, prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem, popularyzuje literaturę, sztukę, naukę oraz upowszechnia dorobek kulturowy naszej „Małej Ojczyzny”

Biblioteka Publiczna powstała w 1949 roku. Działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Obszy. Współpracuje z  Bibliotekami Szkolnymi i ze Szkołami Podstawowymi

z terenu gminy oraz Biblioteką Szkolną i Gimnazjum w Obszy.
W 2009 r. placówka obchodziła swoje 60 lecie.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Obszy otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji projektu pt. „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Obszy” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek.  Całkowity koszt zadania wyniósł 74934,00zł

z czego 52574,00 zł stanowiło uzyskane dofinansowanie.

bibliote.jpglogo-ik.jpg
Przy bibliotece prężnie działa Koło Przyjaciół Biblioteki.
W ramach całorocznych  projektów odbywają się zajęcia „Spotkajmy się w bibliotece”, „Książka i co z tego wyszło” oraz „Spotkania z Ciekawymi ludźmi”. Co rok odbywa się
z potkanie ph. Obsza czyta dzieciom” Ponad to prowadzony jest „Kącik Malucha” znajdujący się w książnicy. W czasie ferii zimowych (Ferie zimowe z bibliotekę) i wakacji (Wakacje z biblioteką) proponujemy ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz propagujemy zdrowy styl życia. Organizujemy konkursy i wystawy prac plastyczny. Promujemy twórczość literacką, twórczość naszych czytelników oraz tradycję naszego regiony.Od kilku lat biblioteka bierze udział w akcji „Biblioteki dzieciom”, Tygodniu bibliotek oraz Narodowym Czytaniu, organizujemy również Wieczory poetyckie.
Od listopada 2015 roku Biblioteka Publiczna rozpoczęła wypożyczenie
w systemie elektronicznym MAK+ .

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Czytam bo lubię